Mail: muzyczny.klub@eska.pl

Dane organizatora:

Accorp Sp. z o.o.

ul. Jubilerska 10

04-190 Warszawa

NIP: 113-277-52-82

KRS: 0000322777

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Inspektor Ochrony Danych w spółce Accorp Sp. z o.o.:

Joanna Noga-Bogomilska

Email: iod@pollster.pl