Mail: muzyczny.klub@eska.pl

Dane organizatora:

Accorp Sp. z o.o.

ul. Jubilerska 10

04-190 Warszawa

NIP: 113-277-52-82

KRS: 0000322777

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN